GDPR

Det är viktigt för oss att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Därför är vi öppna med hur vi samlar in, behandlar och delar med oss av den information som vi sparar om dig. Vi säljer aldrig dina personuppgifter till andra företag.

Personuppgifter är all information som kan användas för att identifiera en enskild person. Exempel på detta kan vara grundläggande uppgifter om dig som namn och kontaktuppgifter.

Vi ser till att dina personuppgifter alltid är skyddade hos oss. På den här sidan beskriver vi hur och varför vi sparar dina personuppgifter, samt vilka rättigheter du har.

Vilka personuppgifter lagrar vi?

Vi har en kunddatabas (Rebus/Åbergs) där vi lagrar de uppgifter som skickas in till oss vid anmälan och broschyrbeställning. Uppgifterna är namn, telefon, adress, epost och allergier.

Vi använder Google Analytics för att se besökstatistik på hemsidan. Vi sparar inte ditt IP-nummer.

Varför?

Vi använder oss av personuppgifter för att kunna boka din resa och ge dig bästa service. Uppgifterna behövs även för rent administrativa uppgifter som t.ex. fakturering.

Hur länge?

Vi sparar uppgifterna i Rebus i max 10 år då många kunder återkommer inom en 10-årsperiod. Kontakta dataskyddsombudet för att få information om vilken data som finns sparad om just dig.

Dataskyddsombud

För frågor angående vår GDPR-policy kontakta:
Peter Franklin
info@merlotresor.se
+46 (0)40 - 97 14 00