GDPR

Dataskyddsförordningen GDPR

Det är viktigt för oss att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Därför är vi öppna med hur vi samlar in, behandlar och delar med oss av den information som vi sparar om dig. Vi säljer aldrig dina personuppgifter till andra företag.

Merlot Resor tillämpar Dataskyddsförordningen 2016/679 (GDPR General Data Protection Regulation) som ersätter personuppgiftslagen (PUL) den 25 maj 2018. Genom att köpa en tjänst/produkt eller registrera dina personuppgifter hos oss samtycker du till att vi får behandla personuppgifterna för angivna ändamål.

Personuppgifter är all information som kan användas för att identifiera en enskild person. Exempel på detta kan vara grundläggande uppgifter om dig som namn och kontaktuppgifter.

Vi ser till att dina personuppgifter alltid är skyddade hos oss. På den här sidan beskriver vi hur och varför vi sparar dina personuppgifter, samt vilka rättigheter du har.

Vilka personuppgifter lagrar vi?

Vi har en kunddatabas där vi lagrar de uppgifter som skickas in till oss vid anmälan och förfrågningar. Uppgifterna är namn, telefon, adress, epost, födelsedag och allergier.
Vi använder Google Analytics för att se besökstatistik på hemsidan. Vi sparar inte ditt IP-nummer.

Varför?

Vi använder oss av personuppgifter för att kunna boka din resa och ge dig bästa service och fullgöra våra åtaganden gentemot dig som kund. Uppgifterna behövs även för rent administrativa uppgifter som t.ex. fakturering.

Hur länge?

Vi sparar uppgifterna i max 10 år då många kunder återkommer inom den perioden. Du kan begära ett utdrag på våra uppgifter om dig, att dina uppgifter rättas eller tas bort genom att skriva till:

Merlot Resor AB
Box 20020
200 74 Malmö
info@merlotresor.se

Läs mer om GDPR hos Datainspektionen